नावात काय आहे? खूप काही…


नावात काय आहे? असे कोणीतरी म्हणून गेले आहे. बघा शेक्सपियरच येतो ना लगेच डोळ्यापुढे?
असेच आहे. जरी तो तसे म्हणून गेला असला तरीही नावात खूप काही आहे.

मी मिसळपाव.कॉम ह्या एका मराठी संस्थळावरही लेखन करतो. तिथे हा एक लेख – मुला मुलींची नावे वाचला आणि नावात खूप काही असते हे ह्या माझ्या विचाराला एकदम दुजोरा मिळाला.

एकदा माझा माझ्या मित्राबरोबर काहीतरी वैचारिक वाद झाला, कुठल्या तरी नावाच्या अर्थावरून. तो चिडून म्हणाला तुझ्या नावाचा काय अर्थ आहे? मग त्याला मी माझ्या घरातील सर्वांच्या नावाचे अर्थ आणि त्यामागची वैचारिक बैठक समजावून सांगितली.

माझे नाव ब्रिजेश. ब्रज + ईश म्हणजे गोकुळाचा देव, कृष्ण.
माझा जन्म आजोळी झाला. तिथे, आमच्या घराजवळ एक मंदिर आहे वारकरी संप्रदायाचे. त्याच्याभोवती एक बागही आहे. त्यामुळे त्या भागाला गोकूळ म्हणतात. त्यावरूनच माझे नाव ब्रिजेश ठेवले गेले माझ्या वडिलांकडून. माझ्या बायकोचे नाव श्यामला. म्हणजे श्याम (कृष्ण)च्या रंगात रंगलेली. पण हा योगायोग होता त्यामुळे लग्नानंतर नाव बदलले नाही. नावात काय आहे? ह्यावर माझा विश्वास नसल्यामुळे मुलांची नावे ठेवतानांही जरा विचार करूनच ठेवली होती.

श्री दत्तांच्या आरतीतले ‘मी-तू पणाची झाली बोळवण’ हे माझे फार आवडते चरण आहे. मी तू पणाची बोळवण झाली की अद्वैतावस्था प्राप्त होते.

त्या न्यायाने मी आणि माझी बायको असेच मी तू पणाची बोळवण होऊन अद्वैत झालो आहोत. त्याचे प्रतीक म्हणजे माझा मोठा मुलगा. म्हणून त्याचे नाव अद्वैत. त्या अद्वैतावस्थेतून एक ‘तेज’ निर्माण झाले ते तेज म्हणजे माझा धाकटा मुलगा म्हणून त्याचे नाव आदित्य.

आहे की नाही नावात खूप काही. 🙂
आता तुम्हालाही ‘नावात काय आहे’? असा प्रश्न न पडता वाटू लागेल नावात आहे खूप काही.

One thought on “नावात काय आहे? खूप काही…

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s